Kadim Su Hakları Raporu


Kadim (Mansap) Su Hakları için Su Kullanım Hakkı Raporlarının hazırlanması;

  • Hidroelektrik Santral Projelerinin inşa edileceği havza bazında su hakkı tesisini gerektirecek tesisler veya alanlar için mansaba bırakılacak su miktarlarının belirlenmesi
  • İlgili kurumlardan yazılı görüşlerin alınması (DSİ, İl Tarım Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, İller Bankası, vb.)
  • Rapor onaylarının DSİ Bölge Müdürlüklerinden alınması
Ekonorm Mühendislik Mansap Su Hakları Raporu       Ekonorm Mühendislik Kadim Su Hakları Raporu


Ekonorm Mühendislik Mansap Su Hakları Raporu
Üste git
 
© 2013 Ekonorm. Her hakkı saklıdır.
Ekonorm Çevre İş Sağlığı ve Güvenliği Ölçüm Hiz. Müh. San. Tic. Ltd. Şti.