Asit Maden Drenajı Varlığının Analizi ve Projelendirilmesi


Başta pirit olmak üzere, sülfürlü metalik mineral içeren kömür, baz metal, uranyum ve değerli metal madenlerinde görülen asit maden drenajı, sülfürlü minerallerin nemli ortamda genellikle mikrobiyolojik katkıyla oksidasyona uğraması sonucu, drenaj sularının asidik karakter kazanmasıdır.

Drenaj, herhangi bir yerdeki suyun doğal veya yapay yollarla uzaklaştırılmasına yönelik yapılan çalışmalardır. İnşaat, madencilik ve tarım sektöründe uygulamaları mevcuttur.

Ekonorm Mühendislik Asit Maden Drenajı Projelendirme
Ekonorm Mühendislik Asit Maden Drenajı Projelendirme

Madencilikte de su, ocaklar için büyük problem teşkil etmektedir. Açık ve yeraltı maden ocaklarında üretimin sürekliliği, verimlilik, ekonomi ve emniyet gibi etkenlerden dolayı drenaj yapılması gereksinimi doğmuştur.Tarımsal drenaj ise toprağın üretkenliğini arttırmak amacıyla, kontrollü olarak arazi dışarısına atılması işlemidir.Ekonorm Mühendislik Asit Maden Drenajı Projelendirme
Ekonorm Mühendislik Asit Maden Drenajı Projelendirme
 
© 2013 Ekonorm. Her hakkı saklıdır.
Ekonorm Çevre İş Sağlığı ve Güvenliği Ölçüm Hiz. Müh. San. Tic. Ltd. Şti.